Jdi na obsah Jdi na menu

O nás

 

Školní družinu tvoří 9 oddělení, které navštěvují děti 1. - 4. ročníků.
Kapacita
ŠD je 270 dětí. 
V 9. oddělení jsou děti ze IV.B a IV.C, které paní učitelka ve 13:30 rozdělí podle stálého seznamu do 1. až 8. oddělení.

Z důvodu věkově smíšených tříd přizpůsobujeme denní skladbu zaměstnání tak, aby všechny děti byly spokojené a našly si zde svou oblíbenou činnost. Ne vždy to vyhovuje všem, a proto si s dětmi povídáme, co by chtěly, nebo co rády dělají. Z praxe víme, že se nám práce lépe daří a spokojenost je pak na obou stranách.

Po skončení vyučování si děti převezme paní vychovatelka. Provedou se hygienické potřeby a jdeme na oběd. Po obědě se věnujeme relaxačním činnostem. Děti odpočívají při pohádce, relaxují při hudbě apod. Po krátkém odpočinku následuje rekreační nebo zájmová činnost. Záleží na dětech, kterou si zvolí. Děti třetích a čtvrtých ročníků odchází do svých oddělení po skončení vyučování samostatně.

Pokud je vhodné počasí, jsme s dětmi od 13:30 do 15:00  venku.
Často pořádáme celodružinové závodivé hry a soutěže. Téměř pravidlem se staly Tvořivé dílny, kdy k nám do družiny chodí pracovnice DDM a společně se věnujeme rukodělným pracem.
V zimních měsících navštěvujeme solnou jeskyni. 

Děti ve školní družině mají možnost navštěvovat také různé zájmové kroužky. Patří sem dovedné ruce, veselé zpívání, keramika, dramatický kroužek, pohybovky, zumba a jóga.

Každý měsíc navštěvujeme městské kino. několikrát do roka máme divadlo, tradicí se stává pyžamová noc, návštěvy knihovny, muzea, hasičů., policie....

Společně se těšíme na Vánoce – nejkrásnější období v roce! Vyrábíme vánoční přáníčka, dárečky, svícny,… . V každém oddělení ŠD se konají vánoční besídky (ochutnávka cukroví, koledy,…). Celý rok k nám také každé úterý chodí studentky pedagogické školy a vykonávají u nás svou praxi.

Toto jsou vyjmenované pouze některé akce. Ale život v družině se skládá z každodenních střípků prožitých se svou vychovatelkou a svými kamarády. Je to vychovatelka, která povzbudí, když se zrovna dnes ve škole nedařilo, jsou to kamarádi, kteří rozveselí smutnou náladu. V družině se naprosté většině dětí líbí a jsou spokojené. Je to opravdu nejlepší řešení, jak by mělo dítě trávit odpoledne.